Asistent prevence kriminality

  • Plný úvazek
  • Jihlava

Statutární město Jihlava

Primátorka statutárního města Jihlavy vyhlašuje výběr na obsazení funkce Asistent prevence kriminality

 –          místo výkonu práce Jihlava

–          pracovní poměr na dobu určitou – po dobu trvání projektu

–          předpokládaný termín nástupu srpen 2022

–          platová třída dle platných právních předpisů

 

Předpoklady:

–           vzdělání:  úplné střední s výučním listem

–           starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost,          ovládání jednacího jazyka, státní občan České republiky

 

Požadavky:

–          dobré komunikační schopnosti

–          znalost správního území výhodou

–          výborná fyzická kondice a odolnost vůči stresu

 

Písemná přihláška do výběrového řízení

–           musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce,

státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a   podpis zájemce,

–          k přihlášce zájemce připojí: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních     a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

–           přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obálce doručí zájemce k rukám ředitele MP Jihlava, Křižíkova 10, PSČ 586 01 Jihlava nejpozději 15.8. 2022 do 12.00 hod.

 

Informace o pracovní pozici podá Ing. Jan Frenc, tel. č. 565 594 000 nebo Bc. Stanislav Maštera tel. č. 565 594 010

 

 

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte jihlava.cz.