Metodik / metodička sociální práce

 • Plný úvazek
 • Praha

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Pojďte pracovat pro Magistrát hl. m. Prahy na pozici metodik / metodička sociální práce v odboru sociálních věcí (kód 3288).

Co Vám můžeme nabídnout

 • 11. platovou třídu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., osobní příplatek, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu (pevný úsek 9-14:30, pátek do 13:00)
 • osobní konto s čerpáním benefitů ze systému Cafeteria
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick-days
 • pracoviště v centru Prahy
 • další vzdělávání
 • příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (v hodnotě 180 Kč/den), příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • dětské skupiny, akce pro děti zaměstnanců, letní tábory

Co od Vás očekáváme?

 • VŠ popř. VOŠ
 • znalost související legislativy, zejména znalost

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění

 • znalost práce na PC (MS Office)
 • komunikační dovednosti, schopnost jednat s lidmi
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • proaktivní přístup

Čím se budete zabývat?

 • poskytováním metodické, poradenské a konzultační činnosti v oblasti sociální práce v působnosti hl. m. Prahy
 • prošetřováním způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v oblasti sociální práce
 • posuzováním úplnosti a správnosti řešení složitých sociálních případů a problémů v sociální oblasti ve vztahu k platné právní úpravě
 • řešením stížností na úkony v oblasti sociální péče, zejména co se týče osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších znevýhodněných osob
 • komplexní kontrolou výkonu státní správy na úseku sociální práce v působnosti hl. m. Prahy, včetně zpracování nápravných opatření
 • koordinací a zajišťování poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, spolupráce s obecními úřady obcí s rozšířenou působností
 • metodickým vedením sociálních kurátorů na jednotlivých městských částech
 • kontrolou výkonu státní správy na úseku sociálních kurátorů

Zaujala Vás naše nabídka? Podívejte se na naše volná místa zveřejněná na úřední desce na www.praha.eu, nebo na webových stránkách kariera.praha.eu, kde se z oznámení dozvíte více. Termín pro podání přihlášky je 27.3.2023. Těšíme se Vás!

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte eud-vis.praha.eu.