Komunitní manažer/ka a koordinátor/ka projektu Zdravé město

  • Plný úvazek
  • Jihlava

Magistrát města Jihlavy

Tajemník magistrátu města Jihlavy v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce komunitní manažer/ka a koordinátor/ka projektu Zdravé město odbor kanceláře primátora magistrátu města Jihlavy
–       místo výkonu práce Jihlava

–       pracovní poměr na dobu neurčitou

–       předpokládaný termín nástupu září/říjen 2022

–       platová třída 11 dle platných právních předpisů

 

Přehled činností pro danou pozici (nejnáročnější agenda je zvýrazněna)

–       organizace a propagace akcí a kampaní zaměřených na osvětu a vzdělávání v oblasti udržitelnosti a zdraví ve spolupráci s místními aktéry a Bránou Jihlavy

–       spolupráce na realizaci aktivit zapojujících veřejnost do plánování a rozhodování

–       administrace dotačních výzev pro spolky, komunikace s žadateli a vzdělávání žadatelů, kontrola příjemců a vyúčtovávání dotací

–       spolupráce na monitoringu a vyhodnocování udržitelného rozvoje

–       management aktivit Zdravotního plánu včetně koordinace pracovních skupin

–       vyhledávání a zpracování grantových žádostí města a realizace aktivit dle schválené dotační podpory

–       administrativa agend v rámci úřadu

 

Předpoklady:

–     vzdělání: vysokoškolské v bakalářském studijním oboru

–     dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,

starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

–     možnost vysílání na pracovní cesty, pracovní úvazek 40 hod. týdně (pondělí a středa do 17:00 hod.)

 

Požadavky:

–       zkušenost s přípravou, realizací, managementem nebo hodnocením dotačních projektů

–       zkušenost s přípravou, realizací, managementem nebo hodnocením vzdělávacích, osvětových či kulturních akcí pro více než 20 osob

–       přehled o problematice Místní agendě 21, SDG´s a agendě Zdravého města

–       velmi dobrá úroveň vystupování, ústního i písemného projevu

–       aktivní znalost jednoho světového jazyka (B1)

–       časová flexibilita pro realizaci jednorázových akcí a kampaní, systematičnost

–       znalost MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) včetně práce s ostatní kancelářskou technikou

 

Výhodou:

–          aktivní zájem o téma zdraví

–          orientace v komunitním dění v Jihlavě, aktivní účast na místních akcích a projektech

–          znalost prostředí veřejné správy, praxe v oblasti veřejné správy

–          praxe ve strategickém plánování, facilitaci či mediaci, zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování

–          řidičské oprávnění sk. B výhodou

–          otevřenost k inovativním přístupům, komunikativnost

 

Nabízíme:

–          perspektivní pracovní pozici a zázemí stabilní organizace

–          příležitost ovlivnit komunitní dění a osvětu ve městě

–          podporu profesního i osobního růstu

–          širokou nabídku benefitů

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení včetně povinných příloh vyplňte zde: PŘIHLÁŠKA. K přihlášce připojte motivační dopis, dvě reference a s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obálce doručte osobně nebo poštou na oddělení personalistiky a mezd nebo podatelnu Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1,  PSČ 586 01 Jihlava, nejpozději do 17. 8. 2022 do 12:00 hod.

 

Informace o pracovní pozici podá vedoucí odboru kanceláře primátora Mgr. Jarmila Jakoubková,

telefon: 565 591 800.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte jihlava.cz.