Lokální konzultant/ka, odbor pro sociální začleňování

 • Plný úvazek
 • Brno

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra východ, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1038: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – Lokální konzultant/konzultantka. Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost lokálního konzultanta, který zajišťuje a koordinuje poskytování podpory ve svěřeném územním celku (obci). Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možno i vyšší odborné vzdělání za podmínky § 4 odst. 7 NV č. 341/2017 Sb. – odečet praxe). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. července 2023 nebo dle dohody.

Datum vystavení 18. 05. 2023
Datum platnosti 02. 06. 2023
Doba trvání Na dobu určitou
Smluvní vztah Pracovní poměr
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra východ, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1038: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – Lokální konzultant/konzultantka.
Charakteristika pracovní činnosti:
 • zajištění průběhu a zpracování výstupů z jednáních o spolupráci se svěřeným územním celkem (obcí);
 • zajištění a koordinace poskytování podpory ve svěřených územních obcích;
 • navrhování zařazení a rozsahu podpůrných – strategických, poradenských a výzkumných aktivit na základě potřeb územního celku pod vedením metodika;
 • ve spolupráci s územním celkem provádění průběžného vyhodnocení spolupráce, navrhování její úpravy;
 • poskytování územnímu celku podporu při ustavení, koordinaci i jednání lokálního partnerství a dalších participativních aktivitách;
 • poskytování průběžné konzultace při zpracování plánu sociálního začleňování (PSZ) také v souladu s ustanoveními metodiky KPSV2021+;
 • podpora územního celku při realizaci průběžného i závěrečného vyhodnocení PSZ a provádění aktualizace či revize PSZ;
 • podílení se na poskytování poradenství při přípravě projektů do výzev vázaných na KPSV 2021+, podpora cílové skupiny při přípravě projektových záměrů v rámci výzev vázaných na KPSV 2021+ a zajištění příslušných stanovisek Odboru sociálního začleňování MMR ČR;
 • poskytování základního projektového poradenství včetně informací o finančních zdrojích a jejich možnostech i mimo dotační zdroje EU;
 • podpora územního celku při komunikaci a koordinaci s dalšími politikami s územní dimenzí (KPSS, MAS, ITI, IPRÚ, apod.), aby docházelo k obsahovým synergiím a současně bylo zabráněno duplicitám (KA 01b);
 • podpora územního celku při zajištění podkladů pro vyhodnocení kritérií kvality sociálního začleňování;
 • koordinace přípravy a realizace monitoringu výsledků, podílení se na realizaci koordinačních schůzek se zapojenými subjekty, zpracování výstupů;
 • plánování, koordinace a dokumentace poskytování poradenských činností;
 • zajištění realizace podpůrných aktivit dle potřebné formy – konzultace, vzdělávání, setkání platforem, skupin, apod.;
 • podílení se na poskytování odborné podpory;
 • zpracování výstupů poradenské činnosti;
 • koordinace činnosti multidisciplinárního týmu pro svěřené území při realizaci poradenských programů;
 • poskytování součinnosti při realizaci výzkumných a evaluačních aktivit projektu, koordinace součinnosti zástupců územních celků;
 • zajištění, příp. podílení se na přípravě, realizaci a vyhodnocení diseminačních a vzdělávacích aktivitách v rámci KA 04, zajištění součinnosti a zprostředkování účasti zástupců svěřených územních celků.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterský nebo bakalářský stupeň, případně VOŠ vzdělání (odečet praxe dle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.);
 • alespoň 3 roky praxe v oblasti tvorby strategických dokumentů, strategické práce či koordinace více partnerů (výhodou);
 • znalost práce na PC;
 • komunikační dovednosti;
 • prezentační dovednosti;
 • ochotu cestovat;
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD, nejdéle však do 31. prosince 2024, tedy po dobu trvání projektu OPZ);
 • plný pracovní úvazek (možnost i zkráceného úvazku);
 • místo výkonu práce Brno;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • osobní příplatek na základě individuálního výkonu;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • indispoziční volno;
 • možnost sjednání home office;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída);
 • předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. července 2023 nebo dle dohody.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Bližší informace poskytne Mgr. Jan Mochťák, vedoucí oddělení regionálního centra východ, e-mail: Jan.Mochtak@mmr.cz, tel: 725 001 925.

Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte, prosím, do 2. června 2023 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent/referentka společné státní správy a samosprávyLokální konzultant/konzultantka“) nebo na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte mmr.cz.