Referent/ka zdravotních služeb

 • Plný úvazek
 • Praha

Web Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici referent / referentka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví (kód 0349).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BPTDFIX%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BPTDFIX/UD_vyberove-rizeni_ZDR_referent_zdravot.sluzeb_0349_VR146-23.pdf

Jaká bude Vaše náplň práce

 • udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • zpracovávání podkladů pro výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • řešení přestupků podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • výkon státní kontroly v oblasti zdravotnictví
 • ukládání pokut poskytovatelům zdravotních služeb nebo subjektům bez oprávnění (dle zákona o zdravotních službách)
 • řešení stížností občanů

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářské
 • znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, vše v platném znění
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)
 • komunikační schopnosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • schopnost samostatného rozhodování a zodpovědnost
 • přesnost, pečlivost
 • vítána znalost zákona o odpovědnosti za přestupky a jejich řízení o nich, a správního řádu

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 30. srpna 2023 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na kariera.magistrat@praha.eu