Vedoucí oddělení zřizovaných organizací

 • Plný úvazek
 • Praha

Web Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici vedoucí oddělení zřizovaných organizací v odboru zdravotnictví (kód 3242).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP https://eud-vis.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BNS51LN%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BNS51LN/UD_vyberove-rizeni_ZDR_3242_VO_zrizovane.organizace_VR46-23.pdf

Jaká bude Vaše náplň práce

 • tvorba koncepcí a programů rozvoje hl. města Prahy (HMP) z hlediska zdravotní péče
 • výkon samosprávných činností na úseku zdravotnictví
 • koordinace hodnotících komisí k veřejným zakázkám
 • kontrola a hodnocení oprávněnosti investičních záměrů v rámci rozvoje (redukce) zdravotnických zařízení
 • metodická pomoc městským částem
 • zpracovávání zásad a metodických postupů vázaných na plnění rozpočtu, finanční kontrolu a další ekonomické agendy

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání
 • znalost právních předpisů souvisejících s danou problematikou, zejména znalost zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  zákona o účetnictví, a zákona o zadávání veřejných zakázek
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet)
 • zkušenosti s vedením pracovního týmu
 • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • přesnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědný přístup a schopnost samostatného rozhodování

Vítána

 • praxe ve veřejné správě
 • znalost zákona o finanční kontrole, a zákona o hlavním městě Praze

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 12, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 6. dubna 2023 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.  

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na kariera.magistrat@praha.eu