Ředitel/ka CSVŠ

  • Plný úvazek
  • Praha

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky pracoviště.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

Vydáno 22. 8. 2022

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  • magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti společenských nebo humanitních věd; vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace je výhodou;
  • výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oblasti výzkumu vysokého školství publikované v domácích i zahraničních periodicích či publikacích;
  • prokazatelné manažerské dovednosti a zkušenost s vedením týmu;
  • zkušenosti s přípravou a řízením národních i mezinárodních projektů;
  • anglický jazyk na úrovni C1 SERR
  • morální bezúhonnost.
Součástí přihlášky musí být představení rozvoje CSVŠ, v.v.i. na roky 2023-27 a kroky vedoucí k realizaci této vize v rozsahu min. 5 stran.

Přihlášky se stručným strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací a představením rozvoje CSVŠ ve formátu .pdf zasílejte emailem na adresu csvs@csvs.cz nejpozději do 30. 9. 2022.
Funkční období je pětileté, s předpokládaným datem nástupu od 1. 1. 2023.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na csvs@csvs.cz