Referent/ka Obecního úřadu

Obecní úřad Háj ve Slezsku

Starosta obce Háj ve Slezsku vyhlašuje dle ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa úředníka územně samosprávného celku: – referent Obecního úřadu Háj ve Slezsku.

Více info

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte opava-city.cz.