Sociální pracovník/ce

  • Plný úvazek
  • Praha

Městská část Praha 3

Městská část Praha 3 přijme sociálního pracovníka/pracovnici, oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí.


Platová třída 11 (v rozmezí od 22 980,– Kč až 33 790,– Kč podle započitatelné praxe), s příplatkem zvláštním ve výši 1 000,– Kč dle ustanovení § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být přiznán v rozmezí od 5 000,– Kč do 21 000,– Kč. Nástup dohodou. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za nemoc, MD, RD) cca na 3 roky.

Požadavky

splnění podmínek podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

  1. vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika, sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, sociální práce, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
  2. vysokoškolské v oboru sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, právo, speciální pedagogika,
  3. jiné vysokoškolské vzdělání než sociálního zaměření při podmínce absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů ve výše uvedených oblastech v rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let (splnění podmínky do 31. 12. 2016).

Další požadavky

dobré komunikační schopnosti v mluveném i písemném projevu, psychická odolnost, časová flexibilita.

Hlavní náplň práce

poskytuje poradenství, provádí sociální práci s rodinami a působí k obnovení narušených funkcí rodiny. Poskytuje sociálně-právní ochranu zejména dětem, jejichž rodiče neplní povinnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, dále dětem, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví nebo mravní vývoj, dále dětem, které jsou opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči, a dětem, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči. Vykonává funkci opatrovníka a poručníka. Spolupracuje se soudy, školskými zařízeními, Policií ČR a dalšími státními i nestátními institucemi.

Nabízíme

pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,– Kč/den), Ticket Benefits (až 500,– Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, služební telefon, zvýhodněné partnerské SIM, příspěvek na MHD, notebook, příjemné pracovní prostředí, výborný kolektiv.

Forma přihlášky

přihlášky včetně profesního životopisu a kopie dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu jezkova.jitka@praha3.cz, nejpozději do 17. 8. 2022.


V případě potřeby dalších informací se obraťte na vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí paní Martinu Minhovou, e-mail: minhova.martina@praha3.cz,  tel:. +420 222 116 485.

 

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na jezkova.jitka@praha3.cz