Sociální pracovník/ce

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na obsazení pracovního místa
sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí na dobu určitou

Místo výkonu práce:

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady: 

dle katalogu prací /nařízení vlády č.222/2010 Sb. v platném znění/ – VOŠ nebo VŠ sociálního směru – dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Platové zařazení:  tarifní třída 11
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění/

Další požadavky:  

– znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet)
– organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
– orientace v sociální oblasti
– znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
– praxe ve veřejné správě na úseku SPOD vítána
– samostatnost, přesnost a důslednost
– řidičský průkaz „B“

Přihláška musí obsahovat:  

– žádost o jaké místo se ucházíte
– vyplněný osobní dotazník
– životopis s průběhem praxe
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
– výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.
– poučení o ochraně osobních údajů

Benefity:   

– stravenky
– flexi pasy
– příspěvek na dovolenou
– příspěvek na dětské tábory
– rekreační zařízení na Nové Peci
– příspěvek na penzijní připojištění
– indispoziční volno

Informace:   

Bc. Marie Voštová  – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 386801601
Petra Buchtelíková – personální oddělení, tel.: 386802007

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 06.02.2023.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte c-budejovice.cz.