Sociální pracovník/pracovnice

 • Plný úvazek
 • Praha 10

ÚMČ Praha 10

Městská část Praha 10 doplňuje a rozšiřuje svůj tým na Odboru sociálním. Budeme rádi, když se k nám přidáte!

Hledáme sociální pracovnice/pracovníky na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou i sociální pracovnice/pracovníky do
oddělení sociální práce! 

Pojďte s námi podpořit ty nepotřebnější – rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním či jiným znevýhodněním.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Možnost pronájmu obecního bytu po celou dobu trvání pracovního poměru.
 • Finanční ohodnocení v 11. platové třídě a další příspěvky.
 • Stravování přímo v budově úřadu s příspěvkem ve výši 65 %.
 • Zaměstnanecké benefity ve výši 15 000,- Kč ročně a mnoho dalších benefitů.
 • Zkušený profesionální tým, odbornou podporu, podporu vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace.
 • 5 týdnů dovolené a další dny volny.

Co požadujeme?

 • Splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zejména vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, event. vyšší odborné vzdělání sociálně-právní či sociální).
 • Splnění předpokladů pro výkon funkce – úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.
 • Organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost a psychickou odolnost.

PŘIDEJTE SE K NÁM!
Pokud jsme Vás zaujali, podejte přihlášku do výběrového řízení.

Dotazy Vám zodpoví vedoucí jednotlivých oddělení:
Anna Chochulová, tel. 267 093 219, odd. sociálně – právní ochrany dětí.
Linda Zákorová, tel. 267 093 226, odd. sociální práce.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách:  https://praha10.cz/kariera

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte praha10.cz.

Příspěvek byl publikován | Autor: .