Psychoterapeut/ka

 • Plný úvazek
 • Brno

Magistrát města Brna

Magistrát města Brna

přijme

na funkční místa úředníků/úřednic

v pracovním poměru na dobu určitou do 30. 9. 2025

(po dobu realizace projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First“)

psychoterapeut

Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna

(inzerát č. 029/2024)

Charakteristika pozice:

Podílí se na realizaci projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First“ na pozici psychoterapeut/ka. Podílí se na procesu zotavení se z traumatizujících životních událostí a opětovnou integraci do společnosti a běžného života. Podporuje klienty v postupném zlepšování jejich životní situace dle individuálních potřeb a v péči o duševní zdraví. Úzce spolupracuje s vedoucím přímě podpory, s case managerem.

Hlavní činnosti:

 • využívá psychologických a psychoterapeutických prostředků u klientů projektů sociálního bydlení realizovaných v daném období,
 • navrhuje účastníkovi další odborníky pro řešení jeho zakázek, pomáhá vytvořit adekvátní podpůrnou síť,
 • účastní se případových setkání aktérů sítě,
 • provází účastníky projektu procesem zotavení a pracuje s tématem traumatu,
 • pracuje s individuálními tématy klientů v jejich přirozeném prostředí.

Bližší informace o druhu práce podá: Bc. Renáta Machalová – tel.: 778 476 146

Platové podmínky:  10. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících + odměny.

Termín nástupu: ihned         

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • uplatňování partnerského přístupu při práci s klientem, v souladu s přístupem zaměřeného na klienta,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet).

Dále výhodou:

 • dokončený akreditovaný psychoterapeutický výcvik,
 • znalost světového jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština).

 Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • možnost konzultovat osobní i pracovní problémy v rámci pracovní doby s psychologem MMB,
 • možnost výkonu páce z domova (home office),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • závodní stravování,
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

K přihlášce je nutné připojit :

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku s příslušnými doklady předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 12. 03. 2024 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna

Personální oddělení

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Další informace a tiskopisy jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte brno.cz.