REFERENT/KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

  • Plný úvazek
  • Odry

MěÚ Odry

Tajemnice MěÚ Odry vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa REFERENT/KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent odboru
Odbor městského úřadu: Odbor sociálních věcí
Zařazení: úředník
Platové zařazení: 11. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Možnost nadstandardního platového ohodnocení a čerpání benefitů v rámci péče o zaměstnance.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců

Více info

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte odry.cz.