Srovnání platů v sociálních službách s průměrnou mzdou

nohyDůležitým ukazatelem úrovně mezd a postavení dané profese ve struktuře společnosti je porovnání s průměrnou nebo mediánovou mzdou v národním hospodářství. Průměrný plat v roce 2016 podle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) činil 27 589,- Kč. Tabulka níže ukazuje srovnání průměrného platu vybraných kategorií pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO s průměrným platem v České republice.

Jak ukazují údaje v tabulce níže, kromě všeobecných sester (s osvědčením i bez osvědčení) a fyzioterapeutů, další profese nedosahují průměrné mzdy. Nejmenší platy v porovnání s průměrnou mzdou mají pracovníci přímé obslužné péče a ošetřovatelé pracující v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče. Jejich platy dosahují zhruba dvou třetin průměrné mzdy (69 %, respektive 68 %). Jejich plat je tak oproti průměrné mzdě nižší o 8,4 až 8,9 tisíce korun. Uvedené průměrné hodnoty však v sobě přirozeně ukrývají různě velké rozdíly existující v rámci dané profesní skupiny. Současně je třeba zdůraznit, že odměny v platové sféře (veřejné, tj. státní či samosprávní) jsou v průměru nižší než mzdy v soukromém sektoru.

 

Srovnání platů vybraných skupin pracovníků s průměrnou mzdou v roce 2016

porovnání platů s průměrným platem v r. 2016

plat

rozdíl

 %*

32211 Všeobecné sestry s osvědčením

32 597

5 008

118%

32212 Všeobecné sestry bez osvědčení

29 740

2 151

108%

32551 Fyzioterapeuti s osvědčením

27 657

68

100%

32592 Nutriční asistenti

25 386

-2 203

92%

3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

24 783

-2 806

90%

32552 Fyzioterapeuti bez osvědčení

24 278

-3 311

88%

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

23 059

-4 530

84%

32591 Ergoterapeuti bez specializace

22 765

-4 824

83%

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

22 134

-5 455

80%

53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče

21 737

-5 852

79%

53295 Sanitáři

20 721

-6 868

75%

5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče

20 469

-7 120

74%

53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče

20 172

-7 417

73%

53222 Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče

19 154

-8 435

69%

53221 Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče

18 695

-8 894

68%

Zdroj: ISPV (2017) * průměrná mzda = 100%
Pozn.: Řazeno sestupně podle velikosti rozdílu 

 

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)