Archiv štítku: Služby

Platové tabulky zaměstnanců v sociálních a zdravotních službách

platyPlatové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje Nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (viz § 3 – Zařazení zaměstnance do platové třídy§ 4 – Zařazení zaměstnance do platového stupně§ 5 – Platový tarif). Zařazení jednotlivých skupin zaměstnanců do platových tarifů upravuje § 5. Pro každou ze skupin je v přílohách (1 až 9) nařízení uvedena samostatná „platová tabulka“, přesněji „Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance“. Podle odstavce (2) § 5 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci spadají do platové tabulky v příloze číslo 2 a podle odstavce (6) § 5 zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb spadají do stupnice platových tarifů uvedené v příloze číslo 6 (viz níže).

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Podle odstavce (2) § 5 nařízení “zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.”

Platový stupeň Počet let započita-telné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7580 8210 8900 9650 10470 11350 12320 13360 14480 15730 17060 18500 20050 21750 23620 25610
2 do 2 let 7850 8510 9240 10020 10850 11780 12770 13850 15040 16310 17710 19190 20820 22590 24510 26580
3 do 4 let 8150 8830 9590 10400 11290 12220 13260 14390 15600 16940 18370 19920 21610 23440 25450 27580
4 do 6 let 8460 9170 9960 10790 11700 12690 13760 14930 16220 17590 19070 20670 22410 24320 26400 28620
5 do 9 let 8780 9520 10340 11200 12140 13160 14280 15490 16820 18260 19780 21450 23270 25220 27400 29710
6 do 12 let 9120 9870 10740 11630 12620 13680 14820 16070 17450 18940 20540 22260 24140 26180 28440 30820
7 do 15 let 9460 10270 11130 12070 13090 14170 15400 16680 18100 19660 21310 23090 25050 27180 29500 31960
8 do 19 let 9820 10660 11550 12520 13600 14720 15970 17320 18790 20400 22120 23970 25990 28200 30600 33180
9 do 23 let 10190 11060 12010 13000 14110 15270 16580 17980 19500 21180 22960 24870 26970 29250 31780 34430
10 do 27 let 10570 11490 12440 13480 14640 15850 17220 18650 20240 21970 23820 25820 27990 30350 32960 35740
11 do 32 let 10990 11920 12930 14000 15200 16450 17880 19360 21000 22800 24720 26810 29050 31520 34200 37080
12 nad 32 let 11390 12380 13420 14530 15770 17060 18550 20090 21810 23660 25650 27800 30140 32700 35500 38470

Pozn. Platové tabulky platné do konce června (30. června 2017). Od 1. července 2017 se sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách zařazují do stejné platové tabulky jako zdravotničtí pracovníci (viz tabulka níže. Jejich platové tarify se tak zvyšují o 23 %.

 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)

Podle odstavce (6) § 5 nařízení “zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 nebo 8 stanoveno jinak.”

Platový stupeň Počet let započita-telné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 10120 10980 11900 12910 13990 15170 16470 17870 19360 21050 22800 24710 26830 29110
2 do 2 let 10520 11390 12360 13420 14520 15750 17090 18540 20090 21830 23650 25670 27830 30220
3 do 4 let 10920 11820 12820 13920 15070 16340 17750 19240 20870 22690 24570 26640 28900 31370
4 do 6 let 11320 12290 13300 14450 15650 16970 18420 19970 21660 23520 25470 27630 29980 32540
5 do 9 let 11750 12750 13810 14990 16240 17620 19120 20720 22480 24410 26440 28680 31110 33770
6 do 12 let 12190 13230 14320 15570 16850 18280 19850 21490 23310 25340 27440 29750 32270 35040
7 do 15 let 12680 13730 14890 16140 17490 18950 20610 22320 24200 26290 28480 30880 33520 36360
8 do 19 let 13150 14250 15430 16770 18140 19660 21390 23170 25110 27300 29550 32050 34760 37750
9 do 23 let 13630 14790 16020 17400 18840 20410 22180 24020 26060 28310 30670 33240 36080 39180
10 do 27 let 14170 15360 16630 18070 19550 21170 23030 24940 27050 29390 31830 34510 37450 40650
11 do 32 let 14690 15930 17260 18760 20290 21990 23910 25900 28080 30470 33030 35800 38870 42180
12 nad 32 let 15250 16550 17900 19470 21060 22810 24820 26870 29150 31640 34280 37160 40330 43760

 

Související články:

 

 

Zdroj: ISPV

(foto: freeimages.com)

 

Víte, co dělají sociální pracovníci, sestry nebo ošetřovatelé a jaký mají plat?

many euros textureVíte, jaké jsou kvalifikační požadavky na sociálního pracovníka / pracovnici, pracovníka / pracovnici v sociálních službách, pečovatelku / pečovatele, sestry, ošetřovatele / ošetřovatelky nebo sanitáře? Víte, kolik jich pracuje v platové a mzdové sféře a jaký mají příjem? Víte, ve které oblasti si sociální pracovníci nejvíce vydělají? Podívejte se na charakteristiku pracovních pozic a porovnejte profese nejčastěji působící v oblasti dlouhodobé péče. Charakteristika pozic vychází z příslušné legislativy. Informace o počtu a platech (mzdách) těchto pracovníků a pracovnic v České republice vychází z Informačního systému o průměrném výdělku MPSV.

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Legislativa: § 109-110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Odborná způsobilost:

a) vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Pracovní činnosti:

Vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Průměrný plat:

Specialisté v oblasti sociální práce-27 798 Kč

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce-24 475 Kč

Průměrná mzda:

Specialisté v oblasti sociální práce-23 526 Kč

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce-21 990 Kč

Oblasti, ve kterých si vydělá nejvíce:

Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy-29 600 Kč

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy-26 434 Kč

Sociální pracovníci specialisté ve zdravotnictví (kromě zdravotně postižených) -26 716 Kč

Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené) -25 415 Kč

Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, nápravných aj. zařízeních-31 446 Kč

Sociální pracovníci v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních-24 626 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra

Specialisté v oblasti sociální práce, platová sféra-3 300

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce-8 900

Mzdová sféra

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce, mzdová sféra-3 500

Specialisté v oblasti sociální práce-1100

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

– přímá obslužná péče
– základní výchovná nepedagogická činnost
– pečovatelská činnost v domácnosti osoby
– pod dohledem sociálního pracovníka

Legislativa: § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Odborná způsobilost:

a) přímá obslužná péče – základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

b) základní výchovná nepedagogická činnost – střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

c) pečovatelská činnost v domácnosti osoby – základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

d) pod dohledem sociálního pracovníka – základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka

Pracovní činnosti:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Průměrný plat:

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče-20 172 Kč

Průměrná mzda:

Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče-19 154 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Mzdová sféra

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče-1 300 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče-1 400 Kč

Platová sféra

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče-11 900 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče-1 100 Kč

 

VŠEOBECNÁ SESTRA

Legislativa: § 5 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Odborná způsobilost:

a) nejméně tříletý akreditovaný zdravotnický bakalářský studijní obor pro přípravu všeobecných sester

b) nejméně tříleté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách

c) vysokoškolské studium ve studijních programech a studijních oborech psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004

d) tříleté studium v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

e) studijní obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

f) studijní obor zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997

g) tříleté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

Pracovní činnosti:

Za výkon povolání se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Pozn.: Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost podle písm. e) až g), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem.

Průměrný plat:

Všeobecná sestra se specializací-36 764 Kč

Všeobecná sestra bez specializace-32 478 Kč

Průměrná mzda:

Všeobecná sestra se specializací-30 590 Kč

Všeobecná sestra bez specializace-22 847 Kč

 

Oblasti, ve kterých si vydělá nejvíce:

Platová sféra

Sestry pro perioperační péči-38 786 Kč

Sestry pro péči v chirurgických oborech-34 965 Kč

Mzdová sféra

Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)-32 401 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra

Všeobecná sestra se specializací-20 200

Všeobecná sestra bez specializace-11 600

Mzdová sféra

Všeobecná sestra se specializací-8 700

Všeobecná sestra bez specializace-35 800

 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

Legislativa: § 29 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Odborná způsobilost:

a) střední zdravotnická škola v oboru zdravotnický asistent

b) akreditovaný kvalifikační kurz zdravotnický asistent po získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele

a) zdravotnický pracovník, který získal způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře

b) porodní asistentka

Pracovní činnosti:

Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů může zdravotnický asistent provádět bez odborného dohledu. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Průměrný plat: 24 783 Kč

Průměrná mzda: 21 316 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra-2000

Mzdová sféra-2100

 

OŠETŘOVATEL

Legislativa: § 36 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Odborná způsobilost:

a) akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel

b) tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel

c) akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, charitní ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium zahájeno do konce roku 2004

d) studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního zaměření – ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

e) nejméně 4 semestry akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a složení zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu

f) 3 semestry akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole

g) 4 semestry akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole

h) 3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol

i) 4 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent

Pracovní činnosti:

Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství; dále ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči.

Průměrný plat:

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-21 737 Kč

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-18695 Kč

Průměrná mzda:

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-18 507 Kč

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-19 478 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-2 400

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-500

Mzdová sféra

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-1 800

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-200

 

SANITÁŘ

Legislativa: § 42 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Odborná způsobilost:

(1) akreditovaný kvalifikační kurz v oboru sanitář

(2) absolvování části studia v akreditovaných zdravotnických studijních programech uskutečňovaných vysokými školami nebo na vyšších odborných zdravotnických školách nebo středních zdravotnických školách, a to absolvováním

a) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního programu,

b) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného vzdělávacího programu na vyšší odborné zdravotnické škole,

c) 3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo 2 ročníků čtyřletého denního studia nebo 3 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 ročníku dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra nebo porodní asistentka

Pracovní činnosti:

Vykonává pomocnou činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Průměrný plat: 20 721 Kč

Průměrná mzda: 17 464 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra – 9 100

Mzdová sféra – 7 000

 

Zdroj: ISPV

(foto: Michael & Christa Richert, freeimages.com)

 

Platy v sociálních službách vzrostou téměř o čtvrtinu

Sociálním pracovníkům a zaměstnanců v sociálních službách stoupnou od začátku července platy o 23 procent, pracovníci v kultuře a nepedagogičtí zaměstnanci ve školství si polepší o 9,4 procenta.

Nařízení vlády zrušilo třetinu nejnižších tarifů, takže se dotyční zaměstnanci přesunou do zbývajících šesti vyšších. „Od nástupu do vlády navyšujeme platy v sociálních službách každým rokem. Jsem ráda, že po diskuzích v koalici se podařilo najít shodu na tomto výrazném navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách,“ řekla ministryně Michaela Marksová. „Změna tarifů pomůže téměř 165 tisícům zaměstnanců s nízkými platy,“ dodala ministryně.

Dotace na růst platů a mezd

Vláda se rozhodovala mezi třemi variantami a zvolila tu pro zaměstnance nejpříhodnější. Rozhodla také o poskytnutí dotace ve výši 1,1 miliardy korun, které by kraje a poskytovatelé péče mohli použít na růst platů a mezd. Poskytovatelé péče si dlouhodobě stěžují na nedostatečné finanční ohodnocení této náročné práce, díky čemuž je v České republice velký nedostatek pečovatelek a pečovatelů, kteří by se starali o seniory a zdravotně postižené.

Koho se změna týká?

Změna se bude týkat zaměstnanců v kultuře, nepedagogických zaměstnanců ve školství, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, jakož i zaměstnanců zajišťujících v sociálních službách ekonomické, provozní, technické, personalistické a administrativní práce, zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených v organizačních složkách a některých příspěvkových organizacích zajišťujících například technické služby, správu komunikací, majetku nebo bytového fondu.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

Srovnání platů v sociálních službách s jinými profesemi

minceMožností v hodnocení platových a mzdových rozdílů je srovnání mezi jednotlivými příbuznými či obdobnými profesemi, popřípadě porovnání platů a mezd stejných (obdobných) profesí v různých sektorech (sociální resort, zdravotnictví, další resorty apod.). Tabulka níže ukazuje srovnání platů pracovníků přímé obslužné péče s platy hasičů a strážníků. Podle těchto údajů mají pracovníci přímé obslužné péče o 10 tisíc nižší plat než hasiči a o více než 13,5 tisíce nižší plat než strážníci.

 

Srovnání platů pracovníků přímé obslužné péče s platy hasičů a strážníků

53212 Pracovníci přímé obslužné péče

54114 Hasiči podnikových sborů

54125 Strážníci

20 172

29 148

32 726

rozdíl

-9 994

-13 572

rozdíl v %

-34 %

-41 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Následující tabulka srovnává platy ošetřovatelů v oblasti pobytové péče, sanitářů a praktických sester (zdravotnických asistentů). Plat ošetřovatelů v oblasti pobytové péče je podle těchto údajů o 2 tisíce korun, respektive o 10 % nižší než průměrný plat sanitářů a o 12 %, respektive 2,6 tisíce korun nižší než plat praktických sester (viz tabulka níže).

 

Srovnání platů ošetřovatelů v oblasti pobytové péče, sanitářů a praktických sester

53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče

53295 Sanitáři

3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

18 695

20 721

21 316

rozdíl

-2 026

-2 621

rozdíl v %

-10 %

-12 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Sociální pracovníci mají podle údajů MPSV (Informační systém o průměrném výdělku – ISPV) o 11 tisíc, tj. o třetinu nižší platy než inspektoři policie, a o 10 tisíc nižší plat než úředníci finanční správy (viz tabulka níže).

 

Srovnání platů sociálních pracovníků v oblasti péče o zdravotně postižené s platy inspektorů Policie ČR a úředníků v oblasti financí

34123 Sociální pracovníci

33551 Inspektoři Policie ČR

43122 Úředníci v oblasti financí

22 134

33 132

32 155

rozdíl

-10 998

-10 021

rozdíl v %

-33 %

-31 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Poslední srovnání ukazuje, že platy sociálních pracovníků v oblasti péče o zdravotně postižené jsou na obdobné úrovni jako platy zdravotnických asistentů (praktické sestry) a platy všeobecných sester bez specializace. Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené mají v porovnání s platy zdravotnických asistentů (praktických sester) plat o 818 korun vyšší, oproti platům všeobecných sester bez specializace pak naopak nižší, a to o 713 korun, respektive o 3 % (viz tabulka níže).

 

Porovnání platů sociálních pracovníků v oblasti péče o zdravotně postižené s platy zdravotnických asistentů (praktických sester) a všeobecných sester bez specializace

34123 Sociální pracovníci

3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

3221 Všeobecné sestry bez specializace

22 134

21 316

22 847

rozdíl

818

-713

rozdíl v %

3,8 %

-3,1 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Jaké jsou rozdíly mezi platem a mzdou v sociálních službách?

pigMezi platovou (veřejnou) a mzdovou (soukromou) sférou existují významné rozdíly. Podle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) rozdíl mezi platovou a mzdovou sférou v roce 2016 činil 1275 korun. Pouze u sociálních pracovníků v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené) je podle údajů ISPV mzda v soukromém sektoru vyšší než plat ve veřejné sféře.

Rozdíl mezi platem a mzdou u vybraných profesí v roce 2016

porovnání platů a mezd

plat

mzda

rozdíl

2212 Lékaři specialisté

71 199

49 639

21 560

3221 Všeobecné sestry bez specializace

32 478

22 847

9 631

34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

24 010

21 138

2 872

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

22 134

19 659

2 475

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

23 059

23 185

-126

53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče

21 737

18 507

3 230

53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče

20 172

18 896

1 275

53295 Sanitáři

20 721

17 464

3 257

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Porovnání mediánu a průměru mezd v sociálních službách

Vedle průměrné mzdy je využíván také ukazatel mediánové mzdy, tj. mzdy, které dosahuje polovina pracovníků a polovina pracovníků naopak nedosahuje. Medián je hodnota, která rozděluje statistický soubor na dvě poloviny. Medián tedy přesněji než průměr vypovídá o reálně výši platů a mezd a je většinou nižší než průměr. V případě mediánu polovina pracovníků má mzdu či plat nižší a polovina vyšší, v případě průměrné mzdy tuto úroveň dosahuje méně než polovina pracovníků, respektive ji nedosahuje polovina ale například tři čtvrtiny.

Tabulka níže ukazuje porovnání mediánu a průměru v sociálních službách ve mzdové sféře v roce 2016. Nejmenší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl u sociálních pracovníků v oblasti veřejné správy a v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené). Naopak nejvyšší rozdíl mezi průměrem a mediánem je u sociálních pracovníků v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních a u sociálních pracovníků v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené), u kterých rozdíl mezi oběma hodnotami činil více než tisíc korun.

 

Porovnání mediánu a průměru v sociálních službách ve mzdové sféře v roce 2016

porovnání mediánu a průměru v sociálních službách ve mzdové sféře

medián

průměr

rozdíl

rozdíl
v %

34126 Sociální pracovníci v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních

23 252

24 626

1 374

6%

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

21 957

23 059

1 101

5%

34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)

24 759

25 415

656

3%

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

21 748

22 134

386

2%

34121 Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

26 086

26 434

348

1%

34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

23 835

24 010

175

1%

34127 Sociální pracovníci v poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)

24 779

24 867

88

0%

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

 

Srovnání platů v sociálních službách s průměrnou mzdou

nohyDůležitým ukazatelem úrovně mezd a postavení dané profese ve struktuře společnosti je porovnání s průměrnou nebo mediánovou mzdou v národním hospodářství. Průměrný plat v roce 2016 podle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) činil 27 589,- Kč. Tabulka níže ukazuje srovnání průměrného platu vybraných kategorií pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO s průměrným platem v České republice.

Jak ukazují údaje v tabulce níže, kromě všeobecných sester (s osvědčením i bez osvědčení) a fyzioterapeutů, další profese nedosahují průměrné mzdy. Nejmenší platy v porovnání s průměrnou mzdou mají pracovníci přímé obslužné péče a ošetřovatelé pracující v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče. Jejich platy dosahují zhruba dvou třetin průměrné mzdy (69 %, respektive 68 %). Jejich plat je tak oproti průměrné mzdě nižší o 8,4 až 8,9 tisíce korun. Uvedené průměrné hodnoty však v sobě přirozeně ukrývají různě velké rozdíly existující v rámci dané profesní skupiny. Současně je třeba zdůraznit, že odměny v platové sféře (veřejné, tj. státní či samosprávní) jsou v průměru nižší než mzdy v soukromém sektoru.

 

Srovnání platů vybraných skupin pracovníků s průměrnou mzdou v roce 2016

porovnání platů s průměrným platem v r. 2016

plat

rozdíl

 %*

32211 Všeobecné sestry s osvědčením

32 597

5 008

118%

32212 Všeobecné sestry bez osvědčení

29 740

2 151

108%

32551 Fyzioterapeuti s osvědčením

27 657

68

100%

32592 Nutriční asistenti

25 386

-2 203

92%

3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

24 783

-2 806

90%

32552 Fyzioterapeuti bez osvědčení

24 278

-3 311

88%

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

23 059

-4 530

84%

32591 Ergoterapeuti bez specializace

22 765

-4 824

83%

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

22 134

-5 455

80%

53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče

21 737

-5 852

79%

53295 Sanitáři

20 721

-6 868

75%

5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče

20 469

-7 120

74%

53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče

20 172

-7 417

73%

53222 Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče

19 154

-8 435

69%

53221 Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče

18 695

-8 894

68%

Zdroj: ISPV (2017) * průměrná mzda = 100%
Pozn.: Řazeno sestupně podle velikosti rozdílu 

 

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

 

Sestry u lůžka dostanou přidáno 2000 korun

sestraNedostatek zdravotních sester v lůžkových zdravotnických zařízeních je jedním z nejpalčivějších problémů zdravotnictví. Dle odhadů chybí v českých zdravotnických zařízeních až tři tisíce zdravotních sester.

Od 1. července letošního roku proto dostanou přidáno všechny sestry u lůžka ve směnném provozu 2 tisíce korun, a to bez ohledu na to, zda pracují ve státní nebo soukromé nemocnici, přesně jak jsem slíbil. U přímo řízených nemocnic ministerstva se bude jednat o příplatek za směnnost, soukromé nemocnice pak budou moci čerpat 2 000 korun za směnu pro sestru u lůžka z dotačního programu, kam se o něj budou moci přihlásit.

„Plním slib, že ještě letos zdravotním sestrám přidáme. Peníze dostane každý samostatně pracující nelékařský pracovník v třísměnném nebo nepřetržitém provozu u lůžka. Nemocnice samozřejmě neomezujeme v tom, kolik přidají svým pracovníkům. Mohou přidat i více, ale na ony slíbené 2000 měsíčně jim poskytneme dotace,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík na tiskové konferenci 16. června 2017 s tím, že zvýšení platu se bude týkat přibližně 43 tisíc zdravotnických pracovníků.

Dotační program bude pro soukromé nemocnice připraven do 1. července, o jeho startu budou nemocnice informovány. Šest set milionů korun na splnění tohoto plánu právě vyhradila vláda ze státního rozpočtu, dalších 400 milionů potřebných pro soukromé nemocnice půjde z rezerv našeho ministerstva, vysvětlil postup ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a dodal, že celoroční náklady na takové navýšení budou zhruba dvě miliardy korun. Pro rok 2018 už s výdaji na příplatky sestrám za směnný provoz u lůžka bude počítat úhradová vyhláška.

Fakultní nemocnice se do dotačního programu hlásit nemusí, peníze pro přidání peněz dostanou formou příspěvku na provoz. Ostatní nemocnice mohou žádat prostřednictvím svých krajů či hlavního města Prahy. Formuláře a návody jsou již nyní k nalezení na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Posouzení žádosti bude trvat přibližně 15 dnů, dotace je poskytována na druhé pololetí tohoto roku. Od ledna 2018 bude navýšení mezd zajištěno příslušným navýšením úhrad ze zdravotního pojištění.

„Je pravda, že zvýšení platů si zaslouží veškerý zdravotnický personál. V tuto chvíli řešíme pouze akutní nedostatek sester u lůžek. Platí, že na konci roku budou všem pracovníkům ve zdravotnictví zvýšeny tarify o 10 procent,“ doplnil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

(foto: freeimages.com)

 

OECD: Zdravotní a sociální sektor představuje více než 10 % celkové zaměstnanosti

Poptávka a nabídka zdravotnických pracovníků se v minulých letech zvyšovala ve všech zemích OECD. Zaměstnanost ve zdravotním a sociálním sektoru tvořila v roce 2013 v několika zemích OECD více než 10 % celkové zaměstnanosti. V ČR to bylo 7,1 %. Informace zveřejnila OECD v publikaci “Health Workforce Policies in OECD Countries (Right Jobs, Right Skills, Right Places)”, která se zaměřuje na trendy a politiky v této oblasti v zemích OECD. V roce 2013 bylo v OECD celkem 3,6 mil. lékařů a 10,8 mil. zdravotních sester (oproti 2,9 mil. lékařů a 8,3 mil. sester v roce 2000). V letech 2013-2014 celkem 17 % aktivních lékařů a 6 % z celkového počtu sester získalo vzdělání v jiné zemi, přičemž třetina z nich byla z jiné země OECD. Velké množství pracovníků pocházelo ze zemí s nízkými příjmy z Afriky, které již nyní čelí nedostatku pracovníků. Vybrané údaje viz níže.

 

Počet sester připadajících na jednoho lékaře v roce 2013* v zemích OECD

Finsko

4,70

Japonsko

4,60

Irsko

4,59

Dánsko

4,50

Spojené státy

4,35

Švýcarsko

4,30

Island

4,27

Lucembursko

4,25

Norsko

3,87

Kanada

3,71

Nizozemí

3,69

Nový Zéland

3,55

Austrálie

3,39

Belgie

3,25

Německo

3,20

Slovinsko

3,15

Chile

2,99

Velká Británie

2,95

OECD (34 zemí)

2,87

Francie

2,82

Švédsko

2,78

Korea

2,41

Polsko

2,35

Česká republika

2,17

Maďarsko

2,00

Estonsko

1,88

Slovensko

1,70

Rakousko

1,58

Itálie

1,57

Portugalsko

1,42

Izrael

1,42

Španělsko

1,35

Mexiko

1,21

Turecko

1,04

Řecko

0,58

* nebo nejbližší dostupný rok

 

Zdroj: OECD Health Data

 

Počet sester na 1 000 obyvatel v roce 2013* v zemích OECD

Švýcarsko

17,4

Norsko

16,7

Dánsko

16,3

Island

15,5

Finsko

14,1

Německo

13,0

Irsko¹

12,4

Nizozemsko¹

12,1

Lucembursko

11,9

Austrálie

11,5

Švédsko

11,2

USA¹

11,1

Japonsko

10,5

Nový Zéland

10,0

Belgie

9,5

Kanada

9,5

Francie¹

9,4

OECD (34 zemí)

9,1

Slovinsko

8,3

Velká Británie

8,2

Česká republika

8,0

Rakousko³

7,9

Maďarsko

6,4

Estonsko

6,2

Itálie¹

6,1

Portugalsko¹

6,1

Slovensko¹

5,8

Chile²

5,6

Polsko

5,3

Jižní Korea

5,2

Španělsko

5,1

Izrael

4,9

Řecko¹

3,6

Mexiko

2,6

Turecko

1,8

Poznámky:

1. Údaje zahrnují nejen zdravotní sestry, které poskytují přímou péči o pacienty, ale i sestry, které pracují ve zdravotnictví v oblasti managementu, vzdělávání nebo výzkumu atd.
2. Údaje se vztahují ke všem sestrám, které mají licenci k praxi.
3. Údaje pro Rakousko se vztahují pouze pro sestry zaměstnané v nemocnici.

* nebo nejbližší dostupný rok

 

Zdroj: OECD Health Data

 

Podíl lékařů ve věku 55 a více let na všech lékařích v roce 2013* ve vybraných zemích OECD

Izrael

49,5

Itálie

49,1

Francie

45,2

Estonsko

44,4

Belgie

43,2

Německo

42,3

Island

40,9

Maďarsko

39,7

Lucembursko

37,6

Česká republika

37,2

Slovensko

35,8

Spojené státy

34,2

Švédsko

34,1

Dánsko

33,8

Japonsko

33,4

Švýcarsko

32,9

OECD (29 zemí)

32,8

Kanada

32,7

Chile

27,6

Rakousko

27,1

Norsko

26,8

Slovinsko

26,4

Finsko

26,2

Austrálie

26,1

Španělsko

25,5

Nizozemí

25,3

Nový Zéland

24,6

Irsko

21,4

Korea

14,9

Velká Británie

13,1

* nebo nejbližší dostupný rok

Zdroj: OECD Health Data

 

Přečíst celou zprávu.

 

Zdroj: OECD

 

(foto: freeimages.com)