Platové tabulky zaměstnanců v sociálních a zdravotních službách

platyPlatové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje Nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (viz § 3 – Zařazení zaměstnance do platové třídy§ 4 – Zařazení zaměstnance do platového stupně§ 5 – Platový tarif). Zařazení jednotlivých skupin zaměstnanců do platových tarifů upravuje § 5. Pro každou ze skupin je v přílohách (1 až 9) nařízení uvedena samostatná „platová tabulka“, přesněji „Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance“. Podle odstavce (2) § 5 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci spadají do platové tabulky v příloze číslo 2 a podle odstavce (6) § 5 zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb spadají do stupnice platových tarifů uvedené v příloze číslo 6 (viz níže).

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Podle odstavce (2) § 5 nařízení “zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.”

Platový stupeň Počet let započita-telné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7580 8210 8900 9650 10470 11350 12320 13360 14480 15730 17060 18500 20050 21750 23620 25610
2 do 2 let 7850 8510 9240 10020 10850 11780 12770 13850 15040 16310 17710 19190 20820 22590 24510 26580
3 do 4 let 8150 8830 9590 10400 11290 12220 13260 14390 15600 16940 18370 19920 21610 23440 25450 27580
4 do 6 let 8460 9170 9960 10790 11700 12690 13760 14930 16220 17590 19070 20670 22410 24320 26400 28620
5 do 9 let 8780 9520 10340 11200 12140 13160 14280 15490 16820 18260 19780 21450 23270 25220 27400 29710
6 do 12 let 9120 9870 10740 11630 12620 13680 14820 16070 17450 18940 20540 22260 24140 26180 28440 30820
7 do 15 let 9460 10270 11130 12070 13090 14170 15400 16680 18100 19660 21310 23090 25050 27180 29500 31960
8 do 19 let 9820 10660 11550 12520 13600 14720 15970 17320 18790 20400 22120 23970 25990 28200 30600 33180
9 do 23 let 10190 11060 12010 13000 14110 15270 16580 17980 19500 21180 22960 24870 26970 29250 31780 34430
10 do 27 let 10570 11490 12440 13480 14640 15850 17220 18650 20240 21970 23820 25820 27990 30350 32960 35740
11 do 32 let 10990 11920 12930 14000 15200 16450 17880 19360 21000 22800 24720 26810 29050 31520 34200 37080
12 nad 32 let 11390 12380 13420 14530 15770 17060 18550 20090 21810 23660 25650 27800 30140 32700 35500 38470

Pozn. Platové tabulky platné do konce června (30. června 2017). Od 1. července 2017 se sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách zařazují do stejné platové tabulky jako zdravotničtí pracovníci (viz tabulka níže. Jejich platové tarify se tak zvyšují o 23 %.

 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)

Podle odstavce (6) § 5 nařízení “zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 nebo 8 stanoveno jinak.”

Platový stupeň Počet let započita-telné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 10120 10980 11900 12910 13990 15170 16470 17870 19360 21050 22800 24710 26830 29110
2 do 2 let 10520 11390 12360 13420 14520 15750 17090 18540 20090 21830 23650 25670 27830 30220
3 do 4 let 10920 11820 12820 13920 15070 16340 17750 19240 20870 22690 24570 26640 28900 31370
4 do 6 let 11320 12290 13300 14450 15650 16970 18420 19970 21660 23520 25470 27630 29980 32540
5 do 9 let 11750 12750 13810 14990 16240 17620 19120 20720 22480 24410 26440 28680 31110 33770
6 do 12 let 12190 13230 14320 15570 16850 18280 19850 21490 23310 25340 27440 29750 32270 35040
7 do 15 let 12680 13730 14890 16140 17490 18950 20610 22320 24200 26290 28480 30880 33520 36360
8 do 19 let 13150 14250 15430 16770 18140 19660 21390 23170 25110 27300 29550 32050 34760 37750
9 do 23 let 13630 14790 16020 17400 18840 20410 22180 24020 26060 28310 30670 33240 36080 39180
10 do 27 let 14170 15360 16630 18070 19550 21170 23030 24940 27050 29390 31830 34510 37450 40650
11 do 32 let 14690 15930 17260 18760 20290 21990 23910 25900 28080 30470 33030 35800 38870 42180
12 nad 32 let 15250 16550 17900 19470 21060 22810 24820 26870 29150 31640 34280 37160 40330 43760

 

Související články:

 

 

Zdroj: ISPV

(foto: freeimages.com)