referent /referentka registrace sociálních služeb na dobu určitou

 • Plný úvazek
 • Praha

Web Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici referent /referentka registrace sociálních služeb v odboru sociálních věcí na dobu určitou.

Jaká bude Vaše náplň práce

 • posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci
 • kontrolní činnost (místní šetření) zaměřená na ověření provozních podmínek a kapacitních možností poskytovatelů a materiálně technického a personálního zajištění kontroly
 • provádění úkonů v rámci správního řízení o registraci sociálních služeb
 • dohled nad poskytováním sociálních služeb
 • vedení agendy registru poskytovatelů sociálních služeb, správa listinné podoby registru a zpracování elektronické podoby registru
 • zajištění agendy stížností v oblasti plnění registračních podmínek sociálních služeb

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání, případně VOŠ (více v oznámení)
 • znalost související legislativy, zejména znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,    znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vše platném znění
 • znalost práce na PC
 • organizační a komunikační schopnosti

Výhodou

 • praxe v oblasti sociálních služeb
 • praxe ve veřejné správě

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle do června 2024
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • čerpání benefitů v systému Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení
 • pracoviště v centru Prahy

Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na našich kariérních stránkách

Do výběrového řízení uchazeč/ka podává přihlášku, ve které uvede: označení výběrového řízení a název obsazované pracovní pozice, jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

K přihlášce připojí: strukturovaný profesní životopis v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech a dosaženém vzdělání.

Přihlášku do výběrové řízení s životopisem v českém jazyce prosím zašlete nejpozději do 26. června 2023 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo na dobu určitou– referent/ka registrace sociálních služeb/0311/SOV/VM29/23/Se.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na kariera.magistrat@praha.eu