Sociální pracovník/pracovnice pro Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny – UNICEF

 • Plný úvazek
 • Praha

Web Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici sociální pracovník/pracovnice pro Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny – UNICEF v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy

Jaká bude Vaše náplň práce

 • výkon sociální práce zaměřené na jedince či skupiny osob ohrožených nepříznivou sociální situací za mimořádné situace uprchlíků v ČR v rámci provozu Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (dále „CNPUU“)
 • mapování potřeb cílové skupiny
 • spolupráce s městskými částmi a plnění oznamovací povinnosti směrem k orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 • koordinace podpory/péče pomocí adekvátních služeb (dávky, pomůcky, služby aj.)
 • mapování dostupných služeb
 • nabídka základního i odborného sociální poradenství a edukace cílové skupině
 • poradenská pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
 • spolupráce s Krajskou pobočkou a Kontaktními pracovišti Úřadu práce ve věci politiky zaměstnanosti, možností rekvalifikace a sociálního zajištění pro klienty CNPUU

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání (více v oznámení o vyhlášení výběrového řízení)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pracovní poměr na dobu určitou, po dobu realizace projektu UNICEF – pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, do 31. 12. 2023
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • čerpání benefitů v systému Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení

Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na našich kariérních stránkách

Do výběrového řízení uchazeč/ka podává přihlášku, ve které uvede: označení výběrového řízení a název obsazované pracovní pozice, jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

K přihlášce připojí: strukturovaný profesní životopis v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech a dosaženém vzdělání.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce prosím zasílejte do 21. července 2023 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo na dobu určitou– sociální pracovník/pracovnice pro Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny – UNICEF/3461/VM32/23/Se.

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na kariera.magistrat@praha.eu