Porovnejte si svůj příjem s minimální mzdou a životním minimem

Svůj příjem si můžete porovnat s minimálními příjmy garantovanými státem, mezi které patří minimální mzda, zaručená mzda a životní minimum. Minimální a zaručená mzda platí v podnikatelské sféře jako nejnižší sazba výdělků. Životní minimum představuje hranici chudoby, minimální společností uznanou úroveň příjmů.

 

Porovnejte si svůj příjem se zaručenou mzdou

Pokud pracujete v podnikatelské sféře, zjistěte si, zda zaměstnavatel ohodnotil Vaši práci v souladu s platnou legislativou (nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí). V níže uvedené tabulce si snadno podle platové třídy, kterou máte, ověříte, zda Vaše mzda dosahuje alespoň nejnižší dané úrovně. Sazby zaručené mzdy jsou rozděleny do 8 skupin odstupňovaných podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Začíná se minimální mzdou v 1. skupině prací, tedy od 11 000 Kč až do 22 000 Kč v 8. skupině prací. Zaměstnance nepodnikatelské sféry chrání platové tabulky.

 

Zaměstnání v podnikatelské sféře

Platová třída

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

1. skupina prací

1-2.

11 000

2. skupina prací

3.-4.

12 000

3. skupina prací

5.-6.

13 400

4. skupina prací

7.-8.

14 800

5. skupina prací

9.-10.

16 400

6. skupina prací

11.-12.

18 100

7. skupina prací

13.-14.

19 900

8. skupina prací

15.-16.

22 000

 

Porovnejte si svůj příjem s životním minimem

Pokud žijete sám(a), měl by Váš příjem dosahovat alespoň částky 3 410 Kč za měsíc. Jedná se o částku pro jednotlivce stanovenou zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Pokud je vás doma víc, počítá se životní minimum z jiných částek, které jsou zahrnuty do níže uvedené tabulky. Například rodina s dětmi ve věku 3 a 16 let má životní minimum ve výši 10 160 Kč za měsíc. To znamená, že po zaplacení nákladů na bydlení by jim měla zůstat alespoň tato částka. Pokud jejich příjem této částky nedosahuje, mohou podat žádost na úřadu práce podle svého trvalého pobytu o dávky hmotné nouze (tzv. „doplacení do životního minima“).

 

Osoby

Životní minimum v Kč za měsíc

Pro jednotlivce

3 410

Pro první osobu v domácnosti

3 140

Pro druhou a další osobu

2 830

Nezaopatřené dítě do 6 let

1 740

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let

2 140

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

2 450

 

Zdroj: ISPV

 

(foto: freeimages.com)